Uống nước nhớ nguồn

Từ xưa tới nay dân tộc ta luôn mang trong mình rất nhiều đức tính tốt đẹp, từ đó hình thành những truyền thống ăn sâu vào trong mỗi người Việt. Trong đó phải kể đến tục thờ cúng ông bà tổ tiên hướng về cội nguồn.

Vì ai nên mới có mình
Mẹ cha đôi đức công trình siết bao!
Ơn này sánh với trời cao
Trong lòng con cháu lúc nào giám quên.

Dịch vụ

Gia phả

Sách gia phả, nơi bạn có cái nhìn chi tiết về gia tộc mình.

Lịch

Nơi giúp bạn xem các sự kiện trong gia đình một cách nhanh nhất.

Cây gia phả

Cây gia phả, nơi bạn có cái nhìn trực quan sinh động về gia tộc mình.